Camilla Shalchian-Tabrizi +4791313151 camilla@conteir.no

Daglig leder og rådgiver

Kompetanse

  • Digital kommuniksjonsledelse
  • Kommunikasjons- og markedstrategi
  • Innholdsproduksjon av helsefaglig innhold
  • Forskningsformidling
  • Erfaring og innsikt fra legemiddelbransjen og spesialisthelsetjenesten
Camilla web

Camilla har over tyve år med erfaring innen helsekommunikasjon med lang fartstid innen spesialisthelsetjenesten og legemiddelindustrien.

I tillegg til en kommunikasjonsfaglig bakgrunn er Camilla nevrofysiolog og forskningsformidler.

Hun er brennende opptatt av digital kommunikasjon, gode brukerreiser og innholdsproduksjon av høy kvalitet. Det står hennes hjerte nær å designe produksjonsprosesser som sikrer både kvalitet og effektivitet.

Camilla er også samfunnsengasjert og har hatt ulike verv som styreleder i fagnettverket “helse og teknologi” i Tekna og medlem av ekspertpanel i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan (Med. St. 11(2015-2016).

Camilla har ledet store implementeringsprosjekter for digitale løsninger, som Workplace by Facebook og ulike websider.