Celine Bjercke +47 92467696 celine@conteir.no
Celine min

Celine er en erfaren sykepleier og ernæringskonsulent. Hun har jobbet både i offentlige og private sykehus og medisinske sentre i Norge, Sør-Afrika og Dubai.

Celines lidenskap er å bidra til at ny helseteknologi øker pasientens tilfredshet og motivasjon til å medvirke til egen helse. Samtidig skal teknologien redusere ressursbruken i helsetjenesten. Fremtidens helsetjenester vil være støttet av teknologiske løsninger som har fokus på pasientmedvirkning og mestring.

Celine jobber systematisk og målrettet med store komplekse oppgaver, og evner å skape orden og effektive prosesser med høy kvalitet overfor kunder og partnere. Hun har hatt en rekke lederroller gjennom sin karriere, sist som leder for utvikling og implementering av fjernbehandling og bruk av kunstig intelligens innen diabetesomsorgen i Dubai.

Med en unik tverrfaglig bakgrunn innen ernæring, sykepleie og personlig trening forstår Celine pasientenes behov på flere nivå. Hennes globale karriere har i tillegg utstyrt henne med en dyp forståelse av ulike kulturelle motivasjoner, triggere og barrierer.

Det er også verdt å merke seg at Celine er med i Forbes Ignite. Dette er et nettverk av 30 eksperter fra hele verden som jobber med å løse helserelaterte utfordringer ved bruk av AI-relaterte løsninger.

Celine er sertifisert innen SNOMED CT.