Eirik Nicholas Lunde +47478 85227 eirik.lunde@conteir.no

Helsefaglig rådgiver

Kompetanse

  • SNOMED CT (Authoring Level 1)
  • Sykepleier med erfaring fra legevakt og ambulanse
  • Innovasjon inkludert design thinking og Lean
  • Økonomi og analyse
  • Excel og Microsoft Office
Eirik Lunde web

Eirik er en mann som trives der økonomi, innovasjon og ledelse møter helsefag.

Eirik er utdannet sykepleier, og har jobbet på legevakt og i ambulanse. Han har i tillegg en bachelor i innovasjon og ledelse. Dette har har gitt ham en bred og tverrfaglig kompetanse:

  • sykepleier på legevakt og ambulanse har han fått bred kjennskap til helsevesenet. Han har møtt et bredt spekter av problemstillinger innen helsetjenesten, og blitt godt kjent med samspillet mellom de ulike aktørene. Han har også sett forbedringspotensialet i ulike journalsystemer og registreringsløsninger.
  • fra utdanning innen innovasjon og ledelse har Eirik stor forståelse for de administrative og økonomiske aspektene i dette økosystemet, der digitalisering både kan høyne kvaliteten og minske arbeidsbelastningen. For å møte fremtidens helseutfordringer er innovasjon og digitalisering helt avgjørende for å lykkes.

Eirik liker godt å engasjere seg i det han er en del av. I studietiden var han leder for studentparlament og medlem av høgskolestyret. Dette har gitt han ledererfaring og nyttig innsikt i hvordan man driver en virksomhet.

Eirik er analytisk og liker å tenke strategisk. Han er utadvendt og trives med å snakke foran forsamlinger. Eirik er glad i å utforske, oppdage og lære nye ting. Han liker godt å finne løsninger, se muligheter og tenke utenfor boksen.