Erik Eriksen +4748193915 erik@conteir.no

Lege, helsefaglig rådgiver

Kompetanse

  • Lege, spesialist i nevrologi
  • God innsikt i helsetjenesten gjennom lang klinisk erfaring
  • Sertifisering i SNOMED CT
  • Sertifisering i PRINCE2
Erik web

Erik har omfattende klinisk kompetanse med 15 års erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Han er spesialist i nevrologi og har de siste 10 årene vært overlege ved nevrologisk avd., OUS, Ullevål. Han har også erfaring fra fastlegepraksis.

Gode digitale løsninger gir helsepersonell en enklere jobbhverdag og frigjør tid til pasientrettet arbeid. Erik har gjennom sin erfaring god innsikt i helsepersonells hverdag og deres behov. Han er spesielt interessert i beslutningstøtte og pasientsikkerhet, og han ønsker løsninger som gir bedre kommunikasjon mellom de forskjellige delene av helsetjenesten. I sitt kliniske arbeid har han erfart hvor viktig god og tilpasset informasjon er i kommunikasjon med pasientene.

Han trives med å gjennomføre forbedringsprosesser innen helsetjenesten med bedre pasientforløp og ressursutnyttelse som mål.

Erik er analytisk og resultatorientert, omgjengelig, glad i å formidle kunnskap og han liker å jobbe i team.