Hilde Bjerkholt Jenssen +4746891710 hilde@conteir.no

Funksjonell arkitekt / innholdsrådgiver

Kompetanse

  • Strukturering av innhold, innholdsrådgivning, opplæring
  • Innholdsmodellering og metadata, inkl bruk av SNOMED CT i publiseringsløsninger
  • Kartlegge behov, utforske og utarbeide løsningsforslag
  • SNOMED CT-sertifisering (Implementation course)
Hilde web

Hilde har de siste årene jobbet med strukturering av innhold slik at innholdet skal kunne brukes i ulike kontekster. Hun har hjulpet Helsedirektoratet med å gjøre retningslinjer tilgjengelig som strukturerte API-er. Her har hun blant annet koblet publiseringsløsningen mot SNOMED CT-terminologiserver. På denne måten er terminologien tilgjengelig i publiseringsløsningen, og behandlingsanbefalinger blir maskinlesbare.

Hos en annen stor etat, Mattilsynet, er Hilde med på å bygge en ny digital innholdsplattform. Her har hun ansvaret for innholdsmodell med tilhørende metadatasett.

Hilde har mer enn 20 års erfaring med digital tjenesteutvikling, nettsider og språk. Som nettredaktør i en stor statlig etat har hun jobbet systematisk med innhold og innholdsproduksjon, enten det handler om strategi, opplæring, tekstproduksjon eller desking. Hilde er et språkmenneske og er opptatt av klarspråk. Brukerene er alltid viktigst, og de skal slippe å bli møtt av vanskelig juridisk språk eller innhold som er uklart formulert.

Det er viktg å måle hvordan man lykkes med tjenester og kommunikasjonstiltak. Hilde har erfaring med mange ulike metoder som kan vise om tiltakene du gjør gir gevinstene du ønsker, det være seg statistikk fra nettsiden, brukertester og -undersøkelser eller andre måleindikatorer.

Hilde lar seg lett motivere av nye oppgaver, og gir seg ikke før resultatet blir bra. Hun liker å lære nye ting, samtidig som hun gjerne deler kunnskap og erfaring med andre. Hun trives godt når hun jobber i team og gjerne sammen med kunden.

Hilde har erfaring som prosjektleder og kan lede arbeidet når det er behov for det. Hun liker å ha mål og planer for arbeidet som skal gjøres, og koordinere arbeidsinnsatsen slik at vi sammen når de målene vi setter oss.