Jørgen Kleivan Solberg

Jørgen Kleivan Solberg 98441802 jorgen@conteir.no

Jørgen er utdannet lege fra Universitetet i Oslo. Klinisk erfaring fra både spesialisthelsetjenesten og kommunalhelsetjenesten har gitt ham god kjennskap til ulike arbeidsprosesser, organisering av helsetjenesten, helseterminologi og kodeverk. Jørgen har i tillegg erfaring med formidling av kunnskap gjennom arbeid med blant annet Medisinernes seksualopplysning. Med erfaring som forskningsassistent ved Institutt for medisinske basalfag ved UIO, har han også god erfaring i å jobbe strukturert og nøyaktig. Jørgen har grunnsertifisering i SNOMED CT.

Jørgen er opptatt av språk, semantikk og etymologi generelt, og liker godt å jobbe med dette i et helsefaglig og digitalt perspektiv. Som person har han evne til å raskt sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne seg ny kunnskap. Han er grundig, effektiv og nøyaktig, og har gode evner til å samarbeide.

Som lege vet Jørgen hvor viktig det er å ha gode digitale verktøy for å kunne gi en best mulig pasientbehandling. Dette motiverer ham i arbeidet for å finne løsninger samt å se muligheter, istedenfor begrensninger.