Kristine Nilsen +4793008514 kristine@conteir.no

Administrasjonssjef og helsefaglig innholdsrådgiver

Kompetanse

  • Sykepleier med bred erfaring fra helsetjenesten
  • Mastergrad i folkehelsevitenskap
  • SNOMED CT sertifisering (Implementation course)
  • Sertifisering i PRINCE2
Kristine web

Kristine har bakgrunn som sykepleier og har bred erfaring innen helse på ulike plan. Hun har jobbet både med barn og voksne, og har erfaring fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Som sykepleier ser hun et behov for at helse- og omsorgstjenester utvikler seg i tråd med dagens teknologi. Digitalisering innen helsetjenesten vil kunne bidra til en mer effektiv drift, samtidig som pasienter enklere vil kunne navigere seg i helsesektoren for å ivareta egen helse. Formidling av god og tilgjengelig helseinformasjon er noe hun er særlig opptatt av, da det handler om å bedre helsekompetansen i befolkningen.

Kristine har også en mastergrad i folkehelsevitenskap. Gjennom studiet fikk hun utviklet sin kunnskap om hvordan ulike løsninger innen digitalt helseinnhold kan bidra til større pasientsikkerhet, større grad av pasientmedvirkning, og ikke minst gjøre hverdagen til helsepersonell mer effektiv.

Kristine er en person som er opptatt av å se løsninger der andre ser hindre. Hun er nysgjerrig og interessert i omgivelsene rundt seg, og smilet er sjeldent langt unna. Hun har erfaring med arbeidsmiljøarbeid, og har også studert kommunikasjon. I tillegg er hun selvfølgelig sertifisert i SNOMED CT.