Marianne Baksjøberg +4792042457 marianne@conteir.no

Marianne er utdannet statsviter, er ekstremt opptatt av godt språk og har jobbet med kommunikasjon, web og historiefortelling i over ti år. I Conteir jobber hun med tekst og innholdsforvaltning og er ansvarlig for det redaksjonelle arbeidet.

Med bakgrunn fra Folkehelseinstituttet (FHI), Det medisinske fakultet og pasientorganisasjon har hun god kjennskap til helse og medisin - både fra forskerperspektivet og fra pasientsiden.
Hun har tidligere jobbet tett med ulike pasientgrupper og vet mye om hva slags helseinformasjon som ofte er etterspurt og i hvilket format dette bør presenteres.

Marianne har i mange år jobbet med å gjøre det kompliserte enklere å forstå. Hun er rett og slett opptatt av å skrive så folk forstår. Viktig budskap må ikke drukne i dårlige formuleringer, uforståelig byråkratspråk og feil målgruppeforståelse.

Marianne har jobbet mye med å optimalisere innhold for web, jakte på de gode triggerordene, legge til rette for gode søk og er vant til å hele veien tenke søkemotoroptimalisering og brukerperspektiv.

Marianne har bredt faglig nedslagsfelt og har erfaring fra både akademia, det offentlige, frivilligheten og organisasjonslivet. Hun har jobbet som forskningsformidler, kommunikasjonsansvarlig, prosjektleder for nytt nettsted og som webredaktør. Hun er vant til å jobbe i spennet mellom det salgbare og det vitenskapelige og setter alltid brukeren i sentrum.