Nina Foerster-Massey +4799226533 nina@conteir.no

Nina er utdannet lege og har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både innen kliniske fag og laboratoriefag. Fra spesialisthelsetjenesten har Nina i tillegg erfaring med å utvikle digitale helsetjenester.

Med sin brede kompetanse har Nina god kjennskap til ulike arbeidsprosesser, organisering av spesialisthelsetjenesten, helseterminologi og kodeverk. Hun har grunnsertifisering i SNOMED CT.

Nina trives med å jobbe med ulike problemstillinger, og spesielt der det digitale møter det medisinskfaglige. Som person drives hun av å finne løsninger, se muligheter i stedet for begrensninger og å se resultater. Å både kunne se det store bildet og å være detaljorientert er sentralt for Nina.

Som lege vet hun hvor viktig det er å ha gode digitale verktøy for å kunne gi en best mulig pasientbehandling. Samtidig er Nina spesielt opptatt av hvordan digitalisering og god informasjonsflyt mellom ulike deler av helsetjenesten kan bidra til økt pasientsikkerhet.