Ole-Jørgen Bekkevold +4741372612 ole-jorgen@conteir.no

Lege, helsefaglig rådgiver

Kompetanse

  • Lege, cand.med
  • Forskningserfaring innenfor epidemiologi
  • Sertifisert i SNOMED CT

Ole-Jørgen er utdannet lege og har klinisk erfaring fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Han har forskningserfaring fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU. Her jobbet han med analyse av genetiske og epidemiologiske data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag og har derfor god kompetanse på håndtering og tolkning av store helsedata.

Ole-Jørgen er en sosial person som liker å skape ting i tverrfaglig samarbeid. Gjennom forskningsarbeid, kliniske praksis og befalsskole har han fått god erfaring med å samarbeide med folk fra ulike fagområder. Ole-Jørgen brenner for å gjøre arbeidshverdagen til helsearbeidere mer knirkefri slik at mer tid kan gå til pasientens beste.