SNOMED CT

SNOMED CT er en viktig del av konsulenttjenester og produktutvikling i Conteir.

I Norge brukes SNOMED CT både som primærterminologi og som referanseterminologi. Sistnevnte gir store fordeler når du designer innhold beregnet for automatisert distribusjon til tredjepartssystemer. Et eksempel er klinisk beslutningsstøtte: Ved å bruke SNOMED CTs mapping mot andre kodesystemer (ICD-10 og ICPC2), kan medisinske retningslinjer, anbefalinger og pasientinformasjon defineres semantisk ved bruk av én terminologi, men forstås av all programvare som brukes i helsetjenesten.

Basert på SNOMED CT har Conteir også innholdsdesign for distribusjon av pasientinformasjon til norske myndigheter. Dette er en av de første tjenestene i Norge som bruker SNOMED CT.

Conteir tilbyr opplæring i SNOMED CT og hjelper våre kunder å implementere terminologien - konseptuelt, organisatorisk og teknisk. Vi jobber også tett med Norsk senter for helsefaglig terminologi i Direktoratet for e-helse. Senteret er et såkalt "National Release Center" for SNOMED CT i Norge.

SNOMED CT logo extracted small