Trine Sylju Arntsen +4795118233 trine@conteir.no

Innholdsrådgiver

Kompetanse

  • Strukturere/optimalisere innhold
  • Produsere innhold for flere flater, ulike målgrupper og innen ulike tema
  • Oppsett i CMS
  • SNOMED CT-sertifisering (Foundation course)

Trine har rundt 20 års erfaring med digital kommunikasjon, nettsider og språk. Hun har jobbet både som kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør. Som nettredaktør har hun jobbet systematisk med innhold og innholdsproduksjon, enten det handler om strategi, opplæring, tekstproduksjon, eller desking. Hun er opptatt av klarspråk og mener at brukerne alltid skal møtes med et språk de forstår.

Før Trine jobbet i Conteir jobbet hun som nettredaktør i Sykehuset Innlandet. Hun har jobbet med forvaltning av nettløsningen i spesialisthelsetjenesten i flere år. De siste årene jobbet hun i prosjekt med å digitalisere brev til pasienter. Hun mener det er svært viktig å gi pasienter som skal inn på sykehus enkel tilgang på godkjent informasjon.

Innholdet i de digitale kanalene må matche øvrig kommunikasjon fra organisasjonen. Trine er svært opptatt av helhetlig kommunikasjon. I det ligger at brukere alltid må treffe det samme språket og meningene i alle flater.

Som person er Trine av den nysgjerrige typen. Hun stiller mange spørsmål og liker å vite hvorfor ting er som de er. Hun er glad i å lære og ønsker å forstå. På jobb trives hun best når det er mange oppgaver og god stemning.